Tin tức liên quan
Khu đô thị Vinhomes Cầu Rào

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Khu Sun Premier Village – Primavera

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Friendship Tower Lê Duẩn

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Căn hộ kết hợp Thương mại - Dịch vụ The Lancer

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ: