Tin tức liên quan
Nhà máy sữa TH True Milk

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Nhà máy dầu thực vật Cái Lân

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Nhà máy sản xuất ván MDF

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Nhà máy sản xuất, chế biến nước tương Nam Dương

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ: