Tin tức liên quan
Nhà máy lọc dầu Đông Phương

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Nhà máy dệt Nam Phương

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Nhà máy dệt nhuộm Việt Hồng

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ:    


Nhà máy sản xuất, chế biến đóng gói mì sợi, nui và bột trộn Meizan

Vị trí:

   

       
Chủ đầu tư:     

       
Hạng mục thi công:    

       
Tiến độ: