Vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Mã ứng tuyển Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn

Trưởng Phòng Pháp Chế

TPPC 1 TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội 31/12/2019

Chỉ Huy Trưởng Công Trình M&E

CHTCT M&E 1 TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội 31/12/2019

Kỹ sư Thiết kế M&E

KSTK M&E 1 TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội 31/12/2019

Kỹ sư QS

KSQS 5 TP.HCM & TP. Hà Nội 31/12/2019

Kỹ sư Giám sát công trình M&E

KSGSCTM&E 5 TP.HCM & TP. Hà Nội 31/12/2019
YÊU CẦU HỒ SƠ
Thông tin tuyển dụng

Phòng Nhân sự - Công ty BSe

Địa chỉ: 

+ Số 970B, (số mới 372) Đường Bình Quới, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Số 480 - 482, Đường Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
+ P.403, số 35, ngõ 45, Đường Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:  (+84) 932.633.161

Email: tuyendungbinhson@gmail.com