« Thành tựu của BSe không thể hiện qua số lượng các công trình được kí kết, mà chính là chất lượng đằng sau mỗi công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao cho chủ đầu tư »