Tin nổi bật
Chế độ ưu đãi

Bình Sơn Engineering xây dựng chế độ Lương, Thưởng và Phúc lợi dựa trên chính sách thu hút Hiền tài, kết hợp các khảo sát, nghiên cứu thị trường tại Việt Nam cũng như ngành nghề trong khu vực và quốc tế.

Đặc biệt hằng năm, Bình Sơn Engineering dành tặng gói Bảo hiểm Nhân thọ đến CBNV như một món quà bảo vệ sức khỏe nhân sự và thể hiện sự biết ơn của Công ty dành cho CBNV.