Tin nổi bật
Môi trường làm việc

Bình Sơn tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, mang lại hiệu quả cao nhằm phát huy hết tài năng của mỗi CBNV. Bình Sơn xây dựng đội ngũ quản lý có tầm nhìn, chuyên nghiệp và năng động; chuyên viên kỹ thuật có trình độ chuyên sâu, tâm huyết. Đặc biệt với hệ thống quản lý theo chức năng từ đó chuyên môn hóa các vị trí quản lý vì vậy tạo nên tính chuyên nghiệp, chất lượng tuyệt đối.