Tin nổi bật
Văn hóa công ty

TẠI BÌNH SƠN ENGINEERING, VĂN HÓA ĐƯỢC XÂY DỰNG NHƯ MỘT NÉT ĐẶC TRƯNG, MANG TÍNH THƯƠNG HIỆU CỦA MỘT TẬP THỂ LỚN MẠNH. NẾU VÍ BÌNH SƠN NHƯ MỘT CƠ THỂ SỐNG THÌ CÓ THỂ VÍ BAN LÃNH ĐẠO NHƯ BỘ NÃO, NHÂN VIÊN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CẤP CƠ SỞ NHƯ CHÂN, TAY CỦA CÔNG TY, CÒN VĂN HÓA BSE LÀ LINH HỒN, TÍNH CÁCH CỦA CÔNG TY.

 

VĂN HÓA BÌNH SƠN CÓ THỂ COI ĐƯỢC XÂY DỰNG TRÊN 8 YẾU TỐ CHÍNH:

 

NHÂN SỰ LÀ CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG:

BÌNH SƠN KHÔNG ĐƠN THUẦN LÀ DOANH NGHIỆP CÒN LÀ NGÔI NHÀ CHUNG. TẠI ĐÂY, MỖI CBNV NHƯ MỖI NGƯỜI ANH, CHỊ, EM HÒA THUẬN, GẮN KẾT.

 

ĐOÀN KẾT NÊN SỨC MẠNH:  

ĐỂ LÀM NÊN 1 TẬP THỂ BÌNH SƠN LỚN MẠNH, SẴN SÀNG ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỌI THỬ THÁCH, HƠN HẾT ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH ĐOÀN KẾT CỦA MỖI CBNV CÔNG TY, SỰ ĐOÀN KẾT THỂ HIỆN TỪ MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN LÃNH ĐẠO VỚI NHÂN VIÊN, MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỒNG NGHIỆP VỚI NHAU.

 

THÁI ĐỘ HƠN TRÌNH ĐỘ:

CHÚNG TA KHÔNG PHỦ NHẬN RẰNG TÀI NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ TẠI BÌNH SƠN LUÔN LUÔN ĐC ĐÁNH GIÁ CAO, TUY NHIÊN BÌNH SƠN COI TRỌNG HƠN CẢ TRÌNH ĐỘ ĐÓ LÀ THÁI ĐỘ CỦA MỖI CBNV. ĐỂ MỘT DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG THÌ KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CHIẾM 85%. NGƯỜI CÓ THÁI ĐỘ LÀM VIỆC TỐT SẼ LUÔN MANG LẠI KẾT QUẢ CÔNG VIỆC TỐT.

 

CÔNG – CHÍNH – CHUYÊN – CHẤT: BÌNH SƠN THỰC HIỆN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC DỰA TRÊN TÍNH CÔNG BẰNG – CHÍNH TRỰC – CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHẤT LƯỢNG.

 

THÀNH CÔNG LÀ KẾT QUẢ CỦA THÁI ĐỘ, KỸ NĂNG  VÀ TÀI NĂNG.

 

CHO LÀ NHẬN: VĂN HÓA CHO LÀ NHẬN TẠI BÌNH SƠN LÀ NÉT VĂN HÓA ĐƯỢC BỒI ĐẮP TỪ RẤT LÂU, MỖI MỘT CBNV ĐỀU Ý THỨC RẰNG CÔNG TY CHÍNH LÀ GIA ĐÌNH VÀ ĐỐI VỚI TẬP THỂ GIA ĐÌNH ẤY MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM GÓP CÔNG XÂY DỰNG, QUÊN CÁI TÔI, CÁI CÁ NHÂN ĐỂ VÌ 1 TẬP THỂ LỚN MẠNH. CÔNG TY LUÔN GHI NHẬN, BIẾT ƠN VÀ DÀNH NHỮNG KHEN THƯỞNG XỨNG ĐÁNG CHO NHỮNG ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP XUẤT SẮC. VĂN HÓA ĐÓ KHÔNG CHỈ DÀNH RIÊNG VỚI NỘI BỘ CÔNG TY MÀ CÒN LÀ VĂN HÓA CỦA BÌNH SƠN ĐỐI VỚI ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG VÀ VỚI TOÀN XÃ HỘI.

THÀNH CÔNG CỦA ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG LÀ THÀNH CÔNG CỦA BÌNH SƠN: ĐIỀU ĐÓ THỂ HIỆN RẤT RÕ QUA MỖI CÔNG VIỆC, MỖI DỰ ÁN MÀ BÌNH SƠN ĐẢM NHẬN THI CÔNG.