Vinhomes Goden River

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup 

Hạng mục thi công: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện trung thế, hòa đồng bộ trung thế và máy phát điện.